Хипнотерапия

Хипноза и Хипнотерапия

Един от най-древните методи на лечение е внушението. В книгите на древен Китай е писано за лечебни методи само чрез думи. Още тогава съзнанието и въображението са били добре познати. По-късно тази техника на лечение е наречена „хипноза“ от англ. лекар д-р Джеймс Брейд и изхожда от името на древногръцкия бог на съня Хипнос.

Хипнозата е близка до съня, но не е сън. Човек е въведен в едно състояние на концентрация, на избирателна употреба на по-дълбоки усещания, до които не може да се достигне по никакъв друг начин. Това е усещане, подобно на мечтаене, медитиране или пълна релаксация. Тя е ключът, с който можем да влезем и увеличим възможностите на съзнанието за разширяване на човешкия потенциал.

Хипнозата не следва логическия ум, а на подсъзнателно ниво помага да направим своя избор или да решим конкретен проблем. В най-истинския смисъл тя е път към себепознанието, променя ни в положителна насока и изцелява живота ни.

Хипнотерапията е средство за увеличаване на контрола върху мисли, емоции, действия, чувства, поведение, навици, а това от своя страна води до повишаване на увереността и самооценката.

Чрез хипнотерапия можем да се избавим от фобии – страх от затворени пространства, страх от летене, от животни и т.н.; от зависимости – към алкохол, цигари, хазарт…; емоционални травми от миналото и много други.

За да се лекува човек с хипноза, трябва да иска да бъде лекуван, трябва да има мотивация и истинско желание. Много е важно думата „искам“ да не бъде бъркана с думата „трябва“. Това ще предопредели изхода от терапията.

Хипнотерапията е инструмент, който помага на хората да придобият контрол над поведението и емоциите си и да достигнат физически и психически комфорт.