Психотерапия

Психотерапията е съвкупност от психологически техники за възстановяване на афективното равновесие на личността. Посредством тях Вие се освобождавате от нежелани състояния, страх фобии, гняв, вина, обида и други.

Предлагаме решаване на следните проблеми:

Свържете се с нас, за да научите повече.