Консултации

Психологически консултации

Индивидуалното консултиране дава възможност да откриете дълбоко заложените мотиви на поведението ви, и ако те ви пречат да се освободите от тях. Без да се дават готови формули можете да достигнете и осъзнаете отговорите, съществуващи вътре във вас. Ще можете да намерите алтернативи на поведението си, да общувате ефективно като отстоявате себе си, да овладявате емоционалните кризи в различни житейски ситуации.